ISO Standard

ISO 9001 je međunarodno priznati standard koji daje okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosljedno ostvaruju zadovoljstvo kod klijenata. On precizira uslove za upravljanje kvalitetom, pri čemu organizacija treba da procijeni i pokaže svoju sposobnost da obezbijedi proizvode ili usluge koji zadovoljavaju potrebe klijenata i važećih zakonskih regulativa, a da ujedno time poveća njihovo zadovoljstvo.

ISO standardi dio su sustava upravljanja unutar poduzeća i organizacija. Koristimo ih za definiranje zahtjeva i procesa. Doista, ISO standardi uspostavljaju okvir za postavljanje sustava upravljanja koji će se baviti potrebnim kontrolama i zahtjevima u različitim područjima.

ISO standardi obično ne sadrže posebne zahtjeve ili detaljne opise, oni samo pružaju okvir za stvaranje, na primjer, sustava upravljanja kvalitetom ili sustava upravljanja sigurnosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i sl.

u okviru sektora za konsalting vam možemo ponuditi usluge uvođenja standarda ISO 9001; 14001 i 45001 sa kompletnom implementacijom i edukacijom uposlenih.

Iso 9001
Iso standard

Standard ISO 9001 je namijenjen za upotrebu u bilo kojoj organizaciji koja želi da poboljša način na koji se upravlja i rukovodi, bez obzira na njenu veličinu, delatnost i vrstu proizvoda ili usluga.

 • Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog povjerenja kod poznatih i potencijalnih klijenata,
 • Poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • Usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
 • Postizanje i održavanje visokog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahtjeva i očekivanja klijenata,
 • Pružanje uvjerenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
 • Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udjela na postojećem tržištu,
 • Dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tijela,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Povećanje izvoza.

Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 9001. Pružamo usluge usklađivanja sa važećim zakonima i propisima, uspostavljanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, izrade procedura, uputstava i obrazaca, tj. identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 9001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne provjeravače, Lead Auditor ISO 9001 obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u ISO 9001 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na info@proinspekt.ba  ili putem kontakt forme Zahtjev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 9001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija procesa,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Analiza rizika i prilika,
 • Obuka za interne provjeravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provjera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provjera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 9001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.
Iso 14001
Iso standard

Osnove ISO 14001:

 • Smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • Ispunjavanje obaveza usklađenosti sa zakonskom regulativom,
 • Smanjenje otpada, emisije i upotrebe energije,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Dobijanje sertifikata ISO 14001 od strane akreditovanog sertifikacionog tijela,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene ekološki prihvatljivih alternativa koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Pružamo kompletnu uslugu do dobijanja sertifikata ISO 14001. Pružamo usluge: sprovođenje inicijalne GAP analize i identifikovanje aspekata i njihovog uticaja na životnu sredinu, identifikaciju važeće zakonske regulative, uspostavljanje Politike životne sredine i ciljeva, identifikaciju zahtjeva u pogledu dokumentacije, obuke zaposlenih, primjenu programa kao što su interne provjere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tijela za sertifikaciju ISO 14001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne provjeravače, Lead Auditor ISO 14001 obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo vještina, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u sertifikaciju ISO 14001 sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na info@proinspekt.ba ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 14001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Analiza rizika,
 • Analiza aspekata i uticaja na životnu sredinu,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne provjeravače i održavanje interne provjere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provjera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provjera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 14001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.
ISO 45001
Iso standard

Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu definiše zahtjeve i daje uputstva sa ciljem da omogući organizacijama:

 • da obezbjeđuju bezbjedna i zdrava radna mjesta;
 • sprečavaju povrede u vezi sa radom i narušavanjem zdravlja;
 • proaktivno poboljšavaju performanse sistema menadžmenta u vezi sa bezbjednošću i zdravljem na radu.

Standard je primenljiv u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti.

Od suštinskog značaja za organizaciju je da eliminiše opasnosti i svede na najmanju moguću meru OH&S rizike preduzimanjem efektivnih mjera prevencije i mjera zaštite.

ISO 45001 je dizajniran da omogući organizacijama da pokažu svoju posvećenost pružanju bezbjednog i efikasnog radnog okruženja, tako što identifikuje rizike i poboljšava pristup ka aktivnim upravljanjem ovim aktivnostima.

Cilj ISO 45001 je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mjestu, što zauzvrat poboljšava produktivnost organizacije.

Osnove ISO 45001:

 • Kontekst organizacije,
 • Projcena rizika po radnim mestima,
 • Politika bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Istraživanje incidenata,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provjera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mjere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 45001:

 • Poboljšava efikasnost i smanjuje broj povreda na radu,
 • Pokazuje posvećenost zaštiti zaposlenih, imovine i postrojenja,
 • Ispunjavanje obaveza usklađenosti sa zakonskom regulativom,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Unapređen odnos sa partnerima baziran na bezbjednosti i zdravlju zaposlenih, klijenata i dobavljača,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Ušteda troškova kroz spremnost na reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene zahteva ovog standarda koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu do dobijanja sertifikata ISO 45001. Pružamo usluge: sprovođenje inicijalne analize i identifikovanje nedostaka u pogledu bezbjednosti i zdravlja na radu, identifikaciju važeće zakonske regulative, utvrđivanje Politike bezbjednosti i zdravlja na radu i ciljeva, istraživanja incidenata, identifikaciju zahteva u pogledu dokumentacije, obuku zaposlenih, primjenu programa kao što su interne provjere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tijela za sertifikaciju ISO 45001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne proveravače, da bi prenijeli potreban nivo vještina, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u sertifikaciju ISO 45001 sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na info@proinspekt.ba.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 45001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija opasnosti i procjena rizika,
 • Istraživanje incidenata,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 45001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.

Iso standard

ISO 9001 je međunarodno priznati standard koji daje okvir za sprovođenje sistema menadžmenta kvalitetom i pruža mogućnost za organizacione performanse u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga. Standard omogućava niz principa koji obezbeđuju logičan pristup upravljanju poslovnim aktivnostima da dosljedno ostvaruju zadovoljstvo kod klijenata. On precizira uslove za upravljanje kvalitetom, pri čemu organizacija treba da procijeni i pokaže svoju sposobnost da obezbijedi proizvode ili usluge koji zadovoljavaju potrebe klijenata i važećih zakonskih regulativa, a da ujedno time poveća njihovo zadovoljstvo.

ISO standardi dio su sustava upravljanja unutar poduzeća i organizacija. Koristimo ih za definiranje zahtjeva i procesa. Doista, ISO standardi uspostavljaju okvir za postavljanje sustava upravljanja koji će se baviti potrebnim kontrolama i zahtjevima u različitim područjima.

ISO standardi obično ne sadrže posebne zahtjeve ili detaljne opise, oni samo pružaju okvir za stvaranje, na primjer, sustava upravljanja kvalitetom ili sustava upravljanja sigurnosti i zdravlja na radu, zaštite životne sredine i sl.

u okviru sektora za konsalting vam možemo ponuditi usluge uvođenja standarda ISO 9001; 14001 i 45001 sa kompletnom implementacijom i edukacijom uposlenih.

Iso 9001
Iso standard

Standard ISO 9001 je namijenjen za upotrebu u bilo kojoj organizaciji koja želi da poboljša način na koji se upravlja i rukovodi, bez obzira na njenu veličinu, delatnost i vrstu proizvoda ili usluga.

 

Osnove ISO 9001 (QMS-a):

 • Kontekst organizacije,
 • Upravljanje rizicima i prilikama,
 • Politika kvaliteta,
 • Ciljevi kvaliteta,
 • Definisanje odgovornosti i ovlašćenja,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provjera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mjere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 9001:

 • Sticanje i/ili učvršćivanje poslovnog povjerenja kod poznatih i potencijalnih klijenata,
 • Poboljšanje poslovne sposobnosti i produktivnosti,
 • Usmerenost na ostvarivanje poslovnih ciljeva i očekivanja klijenata,
 • Postizanje i održavanje visokog nivoa kvaliteta proizvoda/usluga radi zadovoljavanja zahtjeva i očekivanja klijenata,
 • Pružanje uvjerenja da je željeni nivo kvaliteta postignut i da se održava,
 • Stvaranje mogućnosti za osvajanje novih tržišta i uvećanje udjela na postojećem tržištu,
 • Dobijanje sertifikata ISO 9001 od strane akreditovanog sertifikacionog tijela,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Povećanje izvoza.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu koji će vam pomoći da se postigne usaglašenost sa standardom ISO 9001. Pružamo usluge usklađivanja sa važećim zakonima i propisima, uspostavljanja politike kvaliteta i ciljeva kvaliteta, izrade procedura, uputstava i obrazaca, tj. identifikovanja zahteva u pogledu dokumentacije (dokumentovanih informacija), obuke zaposlenih, primenu programa kao što su interne provere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tela za sertifikaciju ISO 9001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne provjeravače, Lead Auditor ISO 9001 obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo veština, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u ISO 9001 sertifikaciju sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na info@proinspekt.ba  ili putem kontakt forme Zahtjev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 9001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija procesa,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Analiza rizika i prilika,
 • Obuka za interne provjeravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provjera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provjera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 9001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.
Iso 14001
Iso standard

Osnove ISO 14001:

 • Kontekst organizacije,
 • Upravljanje rizicima i prilikama,
 • Politika životne sredine,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Definisanje odgovornosti i ovlašćenja,
 • Identifikacija značajnih aspekata i uticaja,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provjera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mjere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 14001:

 • Smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu,
 • Ispunjavanje obaveza usklađenosti sa zakonskom regulativom,
 • Smanjenje otpada, emisije i upotrebe energije,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Dobijanje sertifikata ISO 14001 od strane akreditovanog sertifikacionog tijela,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene ekološki prihvatljivih alternativa koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu do dobijanja sertifikata ISO 14001. Pružamo usluge: sprovođenje inicijalne GAP analize i identifikovanje aspekata i njihovog uticaja na životnu sredinu, identifikaciju važeće zakonske regulative, uspostavljanje Politike životne sredine i ciljeva, identifikaciju zahtjeva u pogledu dokumentacije, obuke zaposlenih, primjenu programa kao što su interne provjere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tijela za sertifikaciju ISO 14001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne provjeravače, Lead Auditor ISO 14001 obuke za eksterne proveravače da bi preneli potreban nivo vještina, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u sertifikaciju ISO 14001 sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na info@proinspekt.ba ili putem kontakt forme Zahtev za ponudom.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 14001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Analiza rizika,
 • Analiza aspekata i uticaja na životnu sredinu,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne provjeravače i održavanje interne provjere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provjera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provjera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 14001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.
ISO 45001
Iso standard

Sistem menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu definiše zahtjeve i daje uputstva sa ciljem da omogući organizacijama:

 • da obezbjeđuju bezbjedna i zdrava radna mjesta;
 • sprečavaju povrede u vezi sa radom i narušavanjem zdravlja;
 • proaktivno poboljšavaju performanse sistema menadžmenta u vezi sa bezbjednošću i zdravljem na radu.

Standard je primenljiv u svakoj organizaciji, bez obzira na njenu veličinu, vrstu i aktivnosti.

Od suštinskog značaja za organizaciju je da eliminiše opasnosti i svede na najmanju moguću meru OH&S rizike preduzimanjem efektivnih mjera prevencije i mjera zaštite.

ISO 45001 je dizajniran da omogući organizacijama da pokažu svoju posvećenost pružanju bezbjednog i efikasnog radnog okruženja, tako što identifikuje rizike i poboljšava pristup ka aktivnim upravljanjem ovim aktivnostima.

Cilj ISO 45001 je da se kontinuirano smanjuje rizik profesionalne opasnosti na radnom mjestu, što zauzvrat poboljšava produktivnost organizacije.

Osnove ISO 45001:

 • Kontekst organizacije,
 • Projcena rizika po radnim mestima,
 • Politika bezbednosti i zdravlja na radu,
 • Razvoj ciljeva i programa,
 • Istraživanje incidenata,
 • Obuka zaposlenih,
 • Upravljanje dokumentovanim informacijama,
 • Interna provjera,
 • Upravljanje neusaglašenostima,
 • Korektivne mjere i programi poboljšanja,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Stalno poboljšanje.

Koristi ISO 45001:

 • Poboljšava efikasnost i smanjuje broj povreda na radu,
 • Pokazuje posvećenost zaštiti zaposlenih, imovine i postrojenja,
 • Ispunjavanje obaveza usklađenosti sa zakonskom regulativom,
 • Poboljšanje poslovnog imidža,
 • Unapređen odnos sa partnerima baziran na bezbjednosti i zdravlju zaposlenih, klijenata i dobavljača,
 • Mogućnost učestvovanja i nadmetanja na javnim nabavkama (tenderima),
 • Ušteda troškova kroz spremnost na reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Postizanje finansijskih i operativnih koristi koje mogu proizaći iz primene zahteva ovog standarda koje jačaju tržišnu poziciju organizacije.

Naše usluge:

Pružamo kompletnu uslugu do dobijanja sertifikata ISO 45001. Pružamo usluge: sprovođenje inicijalne analize i identifikovanje nedostaka u pogledu bezbjednosti i zdravlja na radu, identifikaciju važeće zakonske regulative, utvrđivanje Politike bezbjednosti i zdravlja na radu i ciljeva, istraživanja incidenata, identifikaciju zahteva u pogledu dokumentacije, obuku zaposlenih, primjenu programa kao što su interne provjere i preispitivanja od strane rukovodstva, pronalaženja sertifikacionih tijela za sertifikaciju ISO 45001.

Pružamo obuku za implementaciju, obuku za interne proveravače, da bi prenijeli potreban nivo vještina, znanja i stručnosti na zaposlene.

Krenite u sertifikaciju ISO 45001 sa nama danas na najefikasniji način. Kontaktirajte nas na info@proinspekt.ba.

Koraci ka sertifikaciji / dobijanju sertifikata ISO 45001

 • Definisanje konteksta organizacije,
 • Identifikacija opasnosti i procjena rizika,
 • Istraživanje incidenata,
 • Pripravnost za reagovanje u vanrednim situacijama,
 • Izrada dokumentacije (dokumentovanih informacija),
 • Obuka za interne proveravače i održavanje interne provere,
 • Preispitivanje od strane rukovodstva,
 • Prijava za sertifikaciju,
 • Faza 1 – sertifikaciona provera,
 • Faza 2 – sertifikaciona provera,
 • Izdavanje sertifikata ISO 45001,
 • Kontinuirano unapređenje sistema kroz dodatni konsalting i obuku.
Scroll to Top