Zaštita na radu

Pružamo usluge iz oblasti zaštite na radu, a u skladu sa važećim Zakonima, Pravilnicima, u skladu sa Ovlaštenjima za obavljanje navedenih poslova:
Zaštita na radu
U sklopu sektora zaštite na radu formiran je VN Laboratorij, a glavne oblasti Laboratorija ogledaju se u sledećem:

Ispitivanje dielektrične čvrstoće mineralnih izolacionih ulja-transformatorska ulja;

Ispitivanje i kontrolisanje zaštitne elektro izolacione opreme (do 50kV)

 • zaštitne elektroizolacione rukavice
 • zaštitna elektroizolaciona obuća
 • zaštitne elektroizolacione prostirke
 • izolacione manipulativne motke
 • detektori i indikatori napona
 • ručice za osigurače
 • izolacione zaštitne ploče
 • izolacione zaštitne pregrade
 • šljemovi za rad u industriji
 • ručni alat za rad pod naponom
 • izolacione zaštitne klupice
 • kliješta za visokonaponske osigurače
 • Ispitivanje i kontrolisanje antistatičnosti proizvoda
 • antistatik obuća
 • antistatični podovi i podne obloge
 • gumena crijeva
 • transportne trake
Scroll to Top