Zaštita i spašavanje

Zaštita i spašavanje

Definicija: Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvata: programiranje, planiranje, organiziranje, obučavanje i osposobljavanje, provođenje, nadzor i finansiranje mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća s ciljem sprečavanja opasnosti, smanjenja broja nesreća i žrtava, te otklanjanja i ublažavanja štetnih djelovanja i posljedica prirodnih i drugih nesreća. 

U skladu sa važećim propisima koji regulišu oblast zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća:

u okviru sektora zaštite od požara pružamo usluge:

U skladu sa važećim propisima koji regulišu oblast zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;

u okviru sektora zaštite od požara pružamo usluge:

  1. IZRADE PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
  2. IZRADE PRAVILNIKA O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
Scroll to Top