Zaštita od požara

Zaštita od požara

Zaštita od požara
Kada je u pitanju zaštita od požara nudimo sledece :
 
 1. Pregled i ispitivanje električnih instalacija
 2. Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
 3. Osposobljavanje radnika iz oblasti zaštite od požara
 4. Osposobljavanje radnika za rukovanje zapaljivim tečnostima i gasovima
 5. Izrada Pravilnika iz zaštite od požara

U sastavu sektora za zaštitu od požara posluje servis sa najsavremenijom opremom koji Vam nudi slijedeće vrste ispitivanja i redovnih pregleda:

 • Periodični pregled i kontrolno ispitivanje aparata za gašenje početnog požara
 • Punjenje aparata za gašenje požara sa CO₂
 • Punjenje aparata za gašenje požara sa suhim prahom A,B,C
 • Dopuna aparata za gašenje požara sa azotom
 • Vršenje hidrauličkog ispitivanja čvrstoće i nepropusnosti boce aparata za gašenje požara
 • Zamjena ventila na bocama sa CO2
 • Izrada tehničke dokumentacije posuda pod pritiskom
 • Provjera debljine  stjenki posuda pod pritiskom metodom ultrazvuka
 • Pregled i ispitivanje ventila sigurnosti

Protivpozarni aparati-prodaja

  • Protupozarni aparat ABC prah 1 kg
  • Protupozarni aparat ABC prah 2 kg
  • Protupozarni aparat ABC prah 3 kg
  • Protupozarni aparat ABC prah 6 kg
  • Protupozarni aparat ABC prah 9 kg
  • Protupozarni aparat ABC prah 50 kg
  • Protupozarni aparat ABC prah 100 kg
  • Protupozarni aparat co2- 5 kg
  • Protupozarni aparat co2 – 10 kg

Hidrantska oprema

  • Hidrantski ormar sa staklom 500×500
  • Hidrantski ormar 500x500x140
  • Hidrantski ormar kombinovani
  • Hidrantski ormar za podzemni hidrant – dvokrilni
  • Hidrantski ormar za nadzemni hidrant – jednokrilni
  • Hidrantska crijeva
  • Ugaoni ventili
  • Kljucevi za nadzemni i podzemni hidrant
  • Mlaznice bez zasuna i sa zasunom
  • Hidrantski nastavak
  • nadzemni hidrant DN 80 Novi tip čelik
  • nadzemni hidrant DN 80 Inox novi tip
  • Podzemni hidrant DN 80/750
Scroll to Top