Proinspekt d.o.o. Tuzla

Firma PROINSPEKT d.o.o. Tuzla  od samog osnivanja je orjentisana i bavi se poslovima zaštite na radu i zaštite od požara, te savjetovanjem iz oblasti međunarodnih ISO standarda i to: sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015, sistema upravljanja okolišem ISO 14001:2015, sistema upravljanjem zdravljem i sigurnosti na radu ISO 45001:2018 te edukacije za interne auditore.

Kontinuiranim ulaganjem kako u kadrove tako i u opremu postajemo sve prepoznatljiviji na tržištu, uspješno pružamo usluge vođenja poslova, ispitivanja i obučavanja iz zaštite na radu i zaštite od požara. 

Stručni kadar koji je zaposlen u firmi Proinspekt d.o.o. Tuzla je garant za profesionalnost i stručnost za usluge koje pružamo svojim klijentima. 

Neprestano ulažemo u moderne alate kako bi osigurali da će bilo koja vrsta ili oblik komunikacije sa klijentima zabilježen putem emaila, telefona, web stranice, društvenih mreža ili bilo kojeg drugog sredstva komunikacije ostati povjerljiva.

PROINSPEKT d.o.o. Tuzla je vaš partner za bolju sigurnost.

Proinspekt doo Tuzla

Naša adresa

Ismeta Mujezinovića 45, 75000 Tuzla

Enes Kadic

Enes Kadić

Direktor

Scroll to Top