Ormarić prve pomoći

Kategorija:

Ormarić je nov. Namijenjen je za odlaganje sanitetskog materijala za pružanje prve pomoći.

Pogodan za fabrike i sve poslovne prostore koji su propisani zakonom o zaštiti na radu u BIH.

Opciono možete naručiti i rezervno punjenje za ormarić prve pomoći.

Ormarić dolazi sa ključem.

Ormarić je dostupan sa jednom i sa dvije police.

Dimenzije 300x350x120mm

Opciono možete naručiti i rezervno punjenje za ormarić prve pomoći.

Loading

Scroll to Top