Zaštita na radu

Zaštita na radu

Pružamo usluge iz oblasti zaštite na radu, a u skladu sa važećim Zakonima, Pravilnicima, u skladu sa Ovlaštenjima za obavljanje navedenih poslova:

 • Izrada Pravilnika o zaštiti na radu
 • Izrada programa mjera iz oblasti zaštite na radu
 • Izrada programa obuke iz oblasti zaštite na radu
 • Izrada izvještaja i drugih akata iz oblasti zaštite na radu
 • Redovna obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu
 • Dopunska obuka zaposlenika iz oblasti zaštite na radu (viljuškaristi, dizaličari,…)
 • Obuka zaposlenika za službe spasavanja
 • Pregled i ispitivanje sredstava rada i opreme
 • Pregled i ispitivanje električnih postrojenja, uređaja i instalacija
 • Ispitivanje efikasnosti primjene zaštite od električnog udara
 • Pregled i ispitivanje gromobranskih instalacija
 • Pregled, mjerenje i ispitivanje otpora zaštitnih i pogonskih uzemljenja
 • Tehnički pregledi VN postrojenja
 • Mjerenje otpora izolacije
 • Mjerenje provodljivosti podne obloga
 • Pregled, ispitivanje kompresora
 • Pregled i ispitivanje posuda pod pritiskom
 • Izrada tehničke dokumentacije posuda pod pritiskom
 • Provjera debljine stjenki posuda pod pritiskom metodom ultrazvuka
 • Pregled i ispitivanje ventila sigurnosti

Loading

Scroll to Top