Zaštita i spašavanje

Zaštita i spašavanje

Definicija: Zaštita i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća obuhvata: programiranje, planiranje, organiziranje, obučavanje i osposobljavanje, provođenje, nadzor i finansiranje mjera i aktivnosti za zaštitu i spašavanje od prirodnih i …

Zaštita i spašavanje Više info »

Loading